HİZMETLERİMİZ | PCB Arındırma

Tehlikeli Atık Geri KazanımıAtık KodlarıTehlikesiz Atık Geri KazanımıTehlikesiz Atık Toplama AyırmaAmbalaj Atığı Top. Ayırma & Geri KazanımÖmrünü Tamamlamış Araç Geçici DepolamaPCB ArındırmaElektronik AtıkAEEE ve Bunların Parçalarının ToplanmasıAkü Pil ÖTL Geçici DepolamaIBC Tank Temizleme  
16 Eylül 1996 tarihli, poliklorlu bifenillerin ve poliklorlu terfenillerin (PCB / PCT ) bertarafı konulu 96/59/EC konsey direktifi, kullanılmış PCB lerin bertaraf edildiğini ve ekipman içeren PCBlerin dekontamine edildiği veya bertaraf edildiği belirtilmektedir.

Üye ülkeler komisyona envanter göndermek zorunda, envanterlerde yer alan ekipman ve PCB ler en geç 2010 yılına kadar bertaraf  edilmiş yada dekontamine edilmiş olmalıdır. 
 


A-B Direktifleri

     

AB Direktifleri gereği ellerinde PCB-PCTli ekipman bulunduranlar , PCB Arındırma veya bertaraf lisanslı firmalara ekipmanlarını teslim etmelidirler.

Bu kapsamda tesisimize gelen PCB-PCT içeren ekipmanlar arındırma aşamalarına tabi tutularak PCB_PCT sinden arındırılır ve geride kalan  metal ve metal olmayan kısımlar kontaminasyonundan arındırılarak gerikazanımı sağlanır. 
ÖZNAK GERİ DÖNÜŞÜM | © Copyright 2015