HİZMETLERİMİZ | Tehlikesiz Atık Toplama Ayırma

Tehlikeli Atık Geri KazanımıAtık KodlarıTehlikesiz Atık Geri KazanımıTehlikesiz Atık Toplama AyırmaAmbalaj Atığı Top. Ayırma & Geri KazanımÖmrünü Tamamlamış Araç Geçici DepolamaPCB ArındırmaElektronik AtıkAEEE ve Bunların Parçalarının ToplanmasıAkü Pil ÖTL Geçici DepolamaIBC Tank Temizleme  
Tehlikesiz metaller Bazı Tehlikesiz Atıkların Gerikazanımı tebliğine uygun olarak Tehlikesiz Atık Toplama-Ayırma İzni ile tesise kabulu yapılır.

020104 - Atık plastikler 

020110 - Atık metal 

030308 - Geri dönüşüm amaçlı kağıt ve kartonun ayrıtırılmasından kaynaklanan atıklar 

070203 - Atık plastik

100201 - Cüruf işleme atıkları 

100202 - İşlenmemiş cüruf 

100210 - Haddehane tufalı 

100302 - Anot hurdaları 

100305 - Atık alüminyum oksit 

100318 - 100317 dışındaki anot üretiminden kaynaklanan karbon içerikli atıklar 

100322 - 100321 dışındaki partiküller ve tozlar 

100501 - birincil ve ikincil üretim cürufları 

100511 - 100510 dışındaki cüruf ve köpükler 

100601 - Birincil ve ikincil üretim cürufları 

100602 - Birincil ve ikincil üretimden kaynaklanan cüruf ve köpükler 

100701 - Birincil ve ikincil üretim cürufları 

100702 - Birincil ve ikincil üretimden kaynaklanan cüruf ve köpükler 

100804 - partiküller ve toz

100809 - diğer cüruflar

100811 - 100810 dışındaki cüruf,toz ve kırpıntılar

100813 - 100812 dışındaki anot üretiminden kaynaklanan karbon içerikli atıklar

100814 - Anot hurdası

100903 - Ocak cürufları

101003 - Ocak cürufları

101006 - 101005 dışındaki henüz döküm yapılmamış maça ve kum döküm kalıpları

101008 - 101007 dışındaki döküm yapılmış maça ve kum kalıpları

101112 - 101111 dışındaki atık camlar

101206 - Iskarta kalıplar

110501 - katı Çinko

120101 - Demir Metal Çapakları ve Talaşları

120102 - Demir Metal Toz ve Çapakları

120103 - Demir Dışı Metal Çapakları ve Parçacıklar

120104 - Demir Dışı Metal Toz ve Parçacıklar

120105 - Plastik yongalar ve çapaklar

120113 - Kaynak atıkları

120117 - 120116 dışındaki kumlama maddeleri atıkları

120121 - 120120 dışındaki öğütme parçaları ve öğütme maddeleri

120199 - Başka şekilde tanımlanmamış atıklar

150203 - 150202 dışındaki emiciler filtre malzemeleri

160106 - Sıvı yada tehlikeli maddeler içermeyen ömrünü tamamlamış araçlar

160112 - 160111 dışındaki fren balataları

160116 - sıvılaştırılmış gaz tankları

160117 - Demir Metaller

160118 - Demir Olmayan Metaller

160120 - Cam

160122 - Başka şekilde tanımlanmamış atıklar

160801 - Altın,gümüş,renyum,rodyum,paladyum,iridyum yada platin içerem bitik katalizörler

160803 - Başka şekilde tanımlanmamış ara metaller ve ara metal bileşenleri içeren bitik katalizörler

161102 - 161101 dışındaki metalürjik proseslerden kaynaklanan karbon bazlı astarlar ve refraktörler

161104 - 161103 dışındaki metalürjik proseslerden kaynaklanan diğer astarlar ve refraktörler

161106 - 161105 dışındaki metalürjik olmayan proseslerden kaynaklanan astar ve reflektörler

170201 - Ahşap

170202 - Cam

170401 - Bakır, Bronz, Pirinç

170402 - Alüminyum

170403 - Kurşun

170404 - Çinko

170405 - Demir ve Çelik 

170406 - Kalay

170407 - Karışık Metaller

191001 - Demir ve Çelik Atıkları

191002 - Demir Olmayan Atıklar

191201 - Kağıt ve karton 

191202 - Demir Metali

191203 - Demir Dışı Metal

191204 - Plastik ve lastik

191205 - Cam 

191207 - 191206 dışındaki ahşap 

191208 - Tekstil malzemeleri 

191209 - Mineraller 

191212 - 191211 dışında atıkların  mekanik işlenmesinden kaynakalanan diğer atıklar 

200101 - Kağıt ve karton 

200102 - Cam 

200136 - 200121,200123 ve 200135 dışındaki  ıskarta elektrikli ve elektronik ekipmanlar 

200140 - Metaller 

               


 

 
ÖZNAK GERİ DÖNÜŞÜM | © Copyright 2015